Kullanım Şartları

1. Sözleşmenin Onaylanması

Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Day. Tüketim Mad. Tic. Ltd. Şti.’nin (“KayseriKeyfi”) www.kayserikeyfi.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üyesi olmak için (“KayseriKeyfi Üye”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.kayserikeyfi.com Kullanıcı Sözleşmesi (“KayseriKeyfi Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.  KayseriKeyfi Üyesi olmanız için Yemeksepeti.com üyesi olmanıza gerek yoktur.  KayseriKeyfi Üye’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren KayseriKeyfi Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

 

2. Hizmetlerin Tanımı

KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan KayseriKeyfi Üyeleri Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, KayseriKeyfi Sistemine dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından KayseriKeyfi sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve KayseriKeyfi Üyeleri tarafından yapılan yorumları okuma ve KayseriKeyfi  sistemine dahil ürünlerin zaman zaman KayseriKeyfi Üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkanı sunar.

3. KayseriKeyfi  Üyelik Sistemi

 KayseriKeyfi  Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre’ye” sahip olur.

Kullanıcı adı KayseriKeyfi Üye’ye özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı KayseriKeyfi Üye’ye verilmez.  Şifre sadece KayseriKeyfi  Üye tarafından bilinir. KayseriKeyfi  Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen KayseriKeyfi Üye’nin sorumluluğundadır. www.kayserikeyfi.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. KayseriKeyfi Üye’yi sadece KayseriKeyfi  sistemine dahil olan ve KayseriKeyfi Üyeler tarafından yararlanılan ve kendisine özel promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder.

KayseriKeyfi Üye bilgisini Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.

Kullanıcının KayseriKeyfi  Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem KayseriKeyfi  “login” olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. KayseriKeyfi  Üye'nin Yükümlülükleri

KayseriKeyfi Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde KayseriKeyfi Üyeliği’nin sona erebileceğini,

KayseriKeyfi  tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının KayseriKeyfi  ne ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

KayseriKeyfi  servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, KayseriKeyfi  ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve KayseriKeyfi bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

KayseriKeyfi  tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple KayseriKeyfi sorumlu olmayacağını,

KayseriKeyfi  servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan KayseriKeyfi sorumlu olmayacağını,

 KayseriKeyfi  Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü KayseriKeyfi sorumlu olmayacağını,

 Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

KayseriKeyfi Üyeleri’ne ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken söz konusu yorumların KayseriKeyfi  sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, KayseriKeyfi  Üyelerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikte olmayacağını,

KayseriKeyfi  Sistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

 Diğer KayseriKeyfi  sistemi kullanıcılarını ve KayseriKeyfi  sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,

 Diğer KayseriKeyfi  Üyelerinin KayseriKeyfi  servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

Diğer KayseriKeyfi  Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

KayseriKeyfi  servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının KayseriKeyfi  Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, KayseriKeyfi  Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, KayseriKeyfi  servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı KayseriKeyfi ’dan hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,

Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Day. Tüketim Mad. Tic. Ltd. Şti.i’nin ’nden izin almadan KayseriKeyfi  servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Day. Tüketim Mad. Tic. Ltd. Şti.i’nin , dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde KayseriKeyfi ’un gerekli müdahalelerde bulunma ve KayseriKeyfi  Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

KayseriKeyfi ’un, KayseriKeyfi  sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

KayseriKeyfi  Üye “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

KayseriKeyfi  sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon KayseriKeyfi  Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, KayseriKeyfi  sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5. kayserikeyfi.com'a verilen yetkiler

KayseriKeyfi  herhangi bir zamanda KayseriKeyfi  sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

KayseriKeyfi  sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı KayseriKeyfi 'un KayseriKeyfi  Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı ve Şifresi Web Sitesi tarafından KayseriKeyfi  Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan KayseriKeyfi  Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan KayseriKeyfi  Üyelerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

 Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Day. Tüketim Mad. Tic. Ltd. Şti.i’nin , KayseriKeyfi  servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, KayseriKeyfi  servisi kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, KayseriKeyfi  servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

  KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  Üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.  Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı KayseriKeyfi  sorumlu tutulmayacaktır.

 Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Day. Tüketim Mad. Tic. Ltd. Şti.i’nin , KayseriKeyfi  Üyeleri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir.  İçeriğini işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygun bulmadığı yorumları yayımlamayabilir.

 KayseriKeyfi  kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  sistemi üzerinden sunduğu ürünlerin, KayseriKeyfi  sistemi bünyesinde bulundurduğu firmaların ve KayseriKeyfi ’un stok durumları ile sınırlıdır.

 KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  Üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Day. Tüketim Mad. Tic. Ltd. Şti.i’nin  tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.  Yayınlanan bu bilgilerin başka KayseriKeyfi  Üyeleri ve/veya izinsiz kullanıcılar tarafından sisteme erişerek kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde KayseriKeyfi  Üyesi, Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Ltd. Şti.’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  sisteminde satışa sunulan ürünlerinn veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir.

 KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  Üyelerinin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden KayseriKeyfi ’un sorumlu olmadığını kabul eder.

KayseriKeyfi , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  Üyeliği gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.  Söz konusu KayseriKeyfi  sistemine ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Ücretlendirme

 

KayseriKeyfi , işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

KayseriKeyfi , KayseriKeyfi  sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. KayseriKeyfi  Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

7. Vergilendirme

KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşme’si kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Müezzinoğlu Gıda İht. Mad. Tic. Ltd. Şti’nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

KayseriKeyfi  Üyeleri KayseriKeyfi  sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve KayseriKeyfi  sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

9. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

KayseriKeyfi  Üyesi işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda KayseriKeyfi ’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu KayseriKeyfi ’un kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Uygulanacak Hükümler

KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12. Yürürlük

KayseriKeyfi  Üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da KayseriKeyfi  sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih

KayseriKeyfi  dilediği zaman tek taraflı olarak işbu KayseriKeyfi  Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.

Kayseri KEYFİ © 2018 Tasarım ve Uygulama RALEXIS-Tasarım Bilişim ve Sunucu Hizmetleri